Summary

Hi, mera naam edhellyn khan hai, main perumnas kp ladang gang bung hatta 3 sarka, padang west sumatera men rahti hoon, Main 12 september 1988 ko paida hu'a thi, meri suaki tairki aur gayana hai, main hare rang pasand karti hoon, kyonky yah taja dekhna ki hai

mujhe ke bare men ki sab hai

shukriya

To know more about EDHELLYN KHAN

You must login to see skills information